Registrace k účasti na studiích

Úvod    |   Registrace

Co obnáší účast ve studiích?

Laboratoře behaviorálních studií (LABS) se – jak název napovídá –  zabývá zkoumáním lidského chování a rozhodování, a to především v ekonomickém kontextu. Ačkoliv je tento výzkum ve světě velice populární, v České republice zatím není příliš známý. Proto jsme pro Vás připravili několik otázek a odpovědí, na základě kterých si můžete udělat lepší obrázek o tom, co účast v těchto studiích obnáší, a co přináší.

1. Jak výzkum probíhá? Je účast náročná?

Většina výzkumů probíhá na počítačích, na kterých účastníci hrají tzv. experimentální hry. Typickým příkladem je “Hra na ultimátum”, ve které má polovina účastníků roli odesílatele, a druhá polovina roli příjemce. Odesilatelé dostanou na začátku hry např. 200 Kč a jejich úkolem je rozdělit tuto částku mezi sebe a příjemce, se kterým jsou spárovaní. Příjemce může nabídku odesilatele přijmout (a oba hráči získají danou částku) nebo odmítnout (a oba hráči nezískají nic). Experimentální hry mohou být i komplikovanější, nicméně účast v těchto výzkumech není nikterak fyzicky ani psychicky náročná.

2. Je účast ve studiích finančně odměňována?

Ano, je. Rámec odměny je vždy uveden v pozvánkách k účasti na studiích, které bude po registraci dostávat. Typicky se odměna skládá z fixní části za účast a variabilní části, kterou si svým rozhodováním “vyděláte” během studie. Fixní část za účast je většinou 100 Kč  (může být i vyšší, pokud má studie více než 1 hodinu). Variabilní část odměny se pak pohybuje v závislosti na typu studie od 0 do 1000 Kč, s průměrem kolem 200 Kč. 

3. K čemu jsou sebraná data využita? Jsou anonymní?

Sebraná data jsou vždy anonymní v tom smyslu, že je nelze zpětně spojit s konkrétním účastníkem studie. Data jsou většinou analyzována kvantitativně, tj. hlavním výstupem jsou agregované veličiny jako je průměr či medián. Během studií se Vás nikdy neptáme na osobní údaje jako je jméno či přesný datum narození. Abychom však data mohli vyhodnotit, musíme se ptát například na pohlaví či věk. Pokud není uvedeno jinak, data jsou využita výhradně pro vytvoření vědeckého článku, který bude publikován v akademických žurnálech.

4. Jakým způsobem se mohu výzkumu zúčastnit?

Prvním krokem je registrace do naší databáze účastníků ORSEE. Registrovaným účastníkům pak budeme zasílat pozvánky ke konkrétním studiím. Tato pozvánka bude obsahovat základní informace o studii (délka, odměna, základní popis) a odkaz na kalendář, ve kterém se lze přihlásit na konkrétní vypsaný termín. Záleží tedy jen na Vás, zdali se dané studie zúčastníte či nikoliv. Nemusíte se bát, že Vás budeme spamovat – studií během roku není tolik a ne každý zaregistrovaný obdrží pozvánku na každou studii (např. pokud bude studie určená pouze mužům nebo ženám).

5. Kde se studie odehrávají? Mohou být studie i online?

Studie probíhají v prvním patře budovy VIKS v univerzitním kampusu UJEP na adrese Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem. Pokud to typ studie dovolí, může studie probíhat i online.

6. Kdo se může k účasti ve studiích zaregistrovat?

Kdokoliv. Registrace je otevřená každému, kdo má chuť se zúčastnit.

Laboratoře Behaviorálních
Studií (LABS)

Zkoumáme lidské chování a rozhodování.

Zaregistrujte se

Zaregistrujte se do naší účastnické databáze – budeme Vám posílat pozvánky k účasti na studiích, za které obdržíte finanční odměnu.