EYE-TRACKING

Domů    |  Technologie    |    Detail

Laboratoře behaviorálních studií (LABS) jsou vybaveny čtyřmi statickými eye-trackery s frekvencí 60Hz umístěných na monitoru počítače. Eye-trackery jsou senzory, které umožňují sledovat pohyby zornic a očí na obrazovce počítače pomocí infračerveného světla, a díky tomu také určit, jaké informace ovlivňují naše chování a rozhodování. Každý přístroj je vybaven dvěma kamerami pro sledování pohybu očí, a tudíž může být měřeno každé oko zvlášť.

K čemu lze toto zařízení využít?

Eye-tracking je v praxi využíván v mnoha odvětvích, mezi které se řídí například marketing, medicína a věda, vzdělání, automobilová doprava nebo letecký průmysl.

  • Marketing využívá získaná data především při tvorbě a úpravě webových stránek pro co největší přehlednost a snadnou orientaci pro zákazníky. Dále je také možné vyhodnocovat, jakým informacím věnují zákazníci největší pozornost například při sledování reklamy. 

  • V oboru vzdělávání je možné sledovat, čemu studenti věnují pozornost při výkladu. Dále jsou zkoumány poruchy čtení nebo přehlednost výukových materiálů.
  • V medicíně je eye-tracking možné využít pro diagnostiku očních vad, autismu, dyslexie, ADHD a dalších nemocí nebo poruch.
  • Automobilová doprava eye-tracking využívá při řešení dopravních situací a k bezpečnosti dopravy. Je možné zjišťovat příčiny nehod a sledovat pozornost řidičů.

Laboratoře Behaviorálních
Studií (LABS)

Zkoumáme lidské chování a rozhodování.

Zaregistrujte se

Zaregistrujte se do naší účastnické databáze – budeme Vám posílat pozvánky k účasti na studiích, za které obdržíte finanční odměnu.