Mobilní EYE-TRACKING

Domů    |  Technologie    |    Detail

Eye-trackingové brýle je možné využít v externím prostředí k experimentálnímu ověření chování a rozhodování lidí. Brýle umožňují sledovat pohyby zornic a očí. Jejich výhodou je skutečnost, že zachycují reakce lidí v reálném prostředí a čase, díky čemuž mohou být získávány informace mimo laboratorní prostředí. Eye-trackery dokáží i na těchto místech získat přesné a spolehlivé výsledky v oblasti výzkumu lidského chování a rozhodování.

Eye-trackingové brýle jsou vybavené dvěma kamerami pro každé oko, tak aby mohl být vytvořen 3D model oka. Na brýlích je také umístěna kamera s plným HD obrazem pro zachycení všech klíčových detailů v okolí. Detail rozlišení je určen frekvencí 100Hz.

K čemu lze toto zařízení využít?

Brýle mohou být využity při každodenní činnosti například při výuce, v nákupním centru, podniku, doma či na sportovišti. Eye-tracking je v praxi využíván v mnoha odvětvích, mezi které se řídí například marketing, medicína a věda, vzdělání, automobilová doprava nebo letecký průmysl.

  • Marketing využívá získaná data především při tvorbě a úpravě webových stránek pro co největší přehlednost a snadnou orientaci pro zákazníky či při navrhování designu obalů výrobků. Dále je také možné vyhodnocovat, jakým informacím věnují zákazníci největší pozornost například při sledování reklamy. 

  • V oboru vzdělávání je možné sledovat, čemu studenti věnují pozornost při výkladu. Dále jsou zkoumány poruchy čtení nebo přehlednost výukových materiálů.
  • V medicíně je eye-tracking možné využít pro diagnostiku očních vad, autismu, dyslexie, ADHD a dalších nemocí nebo poruch.
  • Automobilová doprava eye-tracking využívá při řešení dopravních situací a k bezpečnosti dopravy. Je možné zjišťovat příčiny nehod a sledovat pozornost řidičů.

Laboratoře Behaviorálních
Studií (LABS)

Zkoumáme lidské chování a rozhodování.

Zaregistrujte se

Zaregistrujte se do naší účastnické databáze – budeme Vám posílat pozvánky k účasti na studiích, za které obdržíte finanční odměnu.